IrPa Logo
presents

Luftlekkasjetest av


ASKO Øst


for

AF Gruppen


Bilde

www.venturigo.com made by www.pembl.com

Utført: 08.03.2016Sammendrag:
Bygget ble testet ihht. standard NS-EN 13829 ref. Metode A (Bygning i bruk). Ventilasjonsaggregatene var skrudd av og spjeld lukket. Innvendige dører og porter ble åpnet for å teste hele klimaskjermen under ett. Undertrykk ble valgt for å ikke presse varm fuktig luft ut i konstruksjonen. Utover dette ble bygget testet som om det var i bruk. Bygningsvolumet er tatt ut fra entreprenørs beregninger og angitt til 443.342 kubikkmeter (m3). Ved påsatt undertrykk, viser målingene en gjennomsnittlig luftlekkasje på 49758 kubikkmeter (m3) i timen ved 50 pascal undertrykk. Dette gir et utskiftningstall på 0.11 utskiftninger i timen (n/h).

Oppdragsinformasjon:Oppdragstittel:
ASKO Øst Kjølelager
Kunde:
AF Gruppen
Adresse:
Deliveien
Postnr. og sted:
1540 Vestby
Kontaktperson kunde:
Stein Jordet
Kontakt epost:

Utført av firma:
IrPa AS
Operatør:
Per Magne Helseth
Formål med test:
Metode A (Prøving av bygning i bruk)
Deler av bygg testet:
Hele bygningen
Vindstyrke:
Flau vind 0,3-1,5 m/s
Vindforhold:
Eksponert bygning
Bygningens areal:
18432 m2
Bygningens volum:
443342 m3
Barometertrykk:
1004
Vær:
Klart vær
Se mer data om testen